הלימודית של חשבשבת

זמנית לא ניתן לבצע רכישה באתר, הרכישה תתאפשר בקרוב.

כל מה שיש לדעת כדי להשתמש בתוכנת חשבשבת ERP

התוכנה הלימודית של תוכנת חשבשבת גרסה 2020 מיועדת למשתמשים המעונינים להכיר ולהתנסות בתוכנת חשבשבת. 
התוכנה פועלת בסביבת עבודה של מכונה וירטואלית.
בסביבת עבודה זו תוכלו להקים חברה חדשה, לבחור הגדרות תצוגה, להעביר קבצים ולהציג את ספרי ההדרכה של חשבשבת.
בסיס הנתונים של התוכנה הלימודית הינו MS SQL 2008R2 Express.

להתקנת התוכנה הלימודית יש לעמוד בדרישות המפורטות להלן: 

דרישות חומרה
  • מעבד כפול ליבה, מומלץ  i3 ומעלה
  • מומלץ זיכרון פנימי 8GB RAM
  • מקום פנוי בדיסק 20GB
  • מדפסת לייזר או דיו A4 (לא חובה)

דרישות תוכנה

  • Windows 10 (מומלץ)
  • Windows 8.1
  • Windows 7 SP1

שימו לב!

התוכנה הלימודית של חשבשבת ERP פועלת בסביבת עבודה של מכונה וירטואלית.

יש לוודא שמצב המכונה הווירטואלית מוגדר במצב פעיל ב-SETUP, ב-Bios המחשב:

Intel Virtualization Technology      [Enabled]

הסעיף ממוקם בהגדרות ה-CPU Setup בלשונית Advanced ולעיתים בלשונית Security בהתאם ליצרן וגרסת ה-BIOS.